GRANDER® Magyarország
Keresés

Alkategóriák

 
Vízkutatás

Vízkutatás

Minél intenzívebben foglalkozunk a vízzel, annál rejtélyesebbé válik

A víztudományba való rövid bevezetésként le kell szögeznünk, hogy a klasszikus tudomány nem tesz említést a folyékony víz különböző állapotairól, ezért az itt leírt felfedezés szenzációként hathat.

A víz különböző állapotokban létezik

Már hosszú ideje annak, hogy Dr. Elmar Fuchs nagy feltűnést keltő publikációja a legújabban felfedezett vízjelenségről, a lebegő vízhídról megjelent a „Welt der Physiker” című folyóiratban.
A közelmúltig feledésbe merült vízhíd-jelenséget Lord Armstrong fedezte fel 1893-ban. Kísérletében két desztillált vízzel teli pohárba magas feszültséget vezetett, és ez által a két pohár között egy lebegő vízhíd képződött.
Dr. Elmar Fuchs a Grazi Egyetemről Hollandiába költözött, ahol a WETSUS Fenntartható Vízmanagement nemzetközi Kompetencia- és Kutató központját vezeti, és a legmodernebb vizsgálati módszerekkel és optikai műszerekkel folytatja a vízhíd-jelenség kutatását.

Hogyan sikerült kideríteni?

Nagysebességű kamera és femtosecundumos lézer segítségével kimutatták, hogy a vízhídban lévő víz az eddig ismert „gyenge” és „erős” kötések (folyékony víz és jég) mellett további struktúrákat alakít ki. Ezzel úgyszólván eljutottak a „gyenge” és „erős” közötti senki földjére, amivel a vízről meglévő klasszikus tudásunkat kibővítették.

Dinamikus állapotok a vízben

A folyékony vízben nem képződnek szilárd struktúrák – a víz szerkezetének kötései valójában elképzelhetetlenül gyorsan, femtosecundumokon belül (10-15 sec.) változnak. A WETSUS kutatásai megmutatták, hogy ez a dinamika jelentősen megváltozik, ha egy erős elektromos mező hat a vízre. Ez biológiai szempontból rendkívül fontos, mivel az élő sejtekben hasonló, még erősebb mezők keletkeznek.
Egy további, a WESTUS és a NASA együttműködésében létrejött kutatás igazolta, hogy a vízhídon keresztülhaladó baktériumok aktívabb viselkedést mutatnak, mint a kontrollcsoport baktériumai, amelyek nem haladtak át a vízhídon.
Jelenleg még nem tudjuk felmérni, hogy pontosan mit is jelent ez a felfedezés, de akár egy új (dinamikus) vízmodell kiindulópontja is lehet.

Johann Grander megelőzte a korát

A víz ezen képessége, hogy különböző állapotokat vesz fel, összhangban van Johann Grander gondolataival. Grander több mint 30 éve felfedezte, hogy a természetes mágneses motorja rendezetté változtatja a közönséges víz belső struktúráját.
Johann Grander eljárásának célja, hogy a víz állapotának javításával egy stabil rendszert hozzon létre, mely által erősödik a víz öntisztulási képessége és ezzel együtt javul a minősége.

Egyre nő az igény egy új vízmodellre

A víz anomáliái miatt évek óta nő a tudomány igénye egy „új” vízmodell felállítására, amit a WETSUS szenzációs felfedezése is indokol.
Hogy mikor, és egyáltalán valóban meg fog-e születni ez az új, általánosan érvényes vízmodell, még nem tudjuk. Tudjuk viszont, hogy vannak, és mindig lesznek olyan tapasztalataink, melyek ellent mondanak az összes meglévő fizikai törvényeinknek, és hogy a vízkutatás még egyáltalán nem érte el a csúcspontját.

A Grazi Műszaki Egyetemen újra felfedezték a vízhidat

Philipp Ball, az elismert „Nature" tudományos folyóirat egykori szerkesztője a következő kijelentést tette 2008-ban: „Kínos bevallanunk, hogy az anyag, mely Földünk 2/3 részét borítja, még mindig ilyen rejtélyes számunkra. Még rosszabb, hogy minél többet tudunk meg a vízről, annál több probléma is felmerül: Az új technikák, melyek mélyebbre hatolnak a folyékony víz molekuláris szerkezetében, egyre több kérdést vetnek fel."
Tovább

A kutatás pulzusánál

A GRANDER® tagja a holland WETSUS vízkutató szervezethez tartozó, Dr. Elmar Fuchs által vezetett "Applied Water Physics" (Alkalmazott Vízfizika) csoportnak, és így a vízkutatás állandó élvonalában jár.
Tovább

Tudásunk csak egy csepp

Elismert tudósok értenek egyet abban, hogy a vízkutatás még gyerekcipőben jár. 2008. október 22-én a 3Sat először közvetített néhány érdekes és új ismeretet a vízről. A felismerések többek között az alábbiak voltak:
Tovább

HÍRLEVÉL